Vrchním státním zastupitelstvím v Praze zaevidováno elektronickou podatelnou dne 31.1.2016 s běžným číslem 1072/2016, dodatek ze dne 3.3.2016 s 29 důkazními přílohamiAteliér ALF, o.s., IČ: 2680101, Přichystalova 180/14, 772 00 Olomouc dne 3.3.2016 najdete ZDE
Ateliér ALF, o.s., IČ: 2680101, Přichystalova 180/14, 772 00 OlomoucVěc: Stížnost ze dne 31.1.2016 na státní zástupce OSZ a MSZ Praha

1.    Podáváme opětovně stížnost na státní zástupce OSZ Praha 3 Mgr. Pavla Poláka a MSZ Praha JUDr. Aleše Pětníka, kteří od roku 2012 odmítají šetřit celou řadu doložených trestných činů přes důkazy o jejich spáchání a škodách a postižených, souhrn je na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/  v rozhodnutí OSZ Praha 3 ze dne 29.1.2016 SIN 5/2016. Například.
2.    Přestože je na důkazech doloženo i s razítky podatelny OSZ  a MSZ Praha, viz http://atelier-alf.blogspot.com/ bod 3, že na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou bylo dne 12. 2. 2014, dne 21. 8. 2014 a dne 22.10.205 podáno trestní oznámení, OSZ Praha 3 a MSZ Praha ještě dne 19. 1. 2016 pod stejným čj. SIN 2/2016 uvádějí, že žádný takovýto podnět neevidují. 
3.    Věc šetří právě výše označení státní zástupci a odmítají nejen toto- viz výše- předat k řádnému prošetření policii.
4.    Dovolte důkazy. Daná soudkyně bez oprávnění vstupovala do spisu 20C2/2012 u OS Praha 3, jeho jménem jednala, zajistila do spisu kompromitující materiály, které pak policii označená pachatelka trestné činnosti vyvedla ze spisu, podala návrh na omezení právní způsobilosti žalobce v řízení 20 C2/2012 – podavatele stížnosti jako fyzické osoby.
5.    Stalo se tak poté, co podavatel stížnosti jako fyzická osoba doložil nevymahatelnost zákona o NL a trestních ustanovení ve věci výroby konopí jako léku z unijního práva a ČR v roce 2012 změnila legislativu, viz http://constitutional-court.blogspot.com/
 
6.     V rozhodnutí OS Praha 3 ze dne 31.7.2015 č.j. 53 SI 145/2015 na http://bolsevici.blogspot.com/ v bodu 11 je doloženo, že JUDr. Markéta Písaříková nikdy nebyla soudkyní či předsedkyní senátu v řízeních stěžovatele a nemohla tedy podat uvedený podnět jako zákonná soudkyně, jíž se označovala. 
7.    Jak je doloženo v úvodu na http://bolsevici.blogspot.com/, z oskenovaného originálu ze spisu u OS Olomouc (č. j. 39 Nc 1631/2012), soudkyně Písaříková se podepsala jako předsedkyně senátu a jednala jako zákonná soudkyně řízení u OS Praha 3 č. j. 20 C 2/2012, což ale důkazně a doložitelně nebyla. 
8.    Předseda OS Praha 3 odmítl podat kárný podnět na danou soudkyni.
9.    Krajský soud v Olomouci dne 24.11. 2015 č.j. 70 Co 441/2015 zamítl žalobu na nedůvodný podnět na omezení právní způsobilosti stěžovatele podaný dne 4.9.2012 předsedkyní senátu OS Praha 3 č.j. 20 C2/2012 JUDr. Markétou Písaříkovou. Odůvodnění odvolacího krajského soudu znělo, že kvůli paranoidní struktuře osobnosti stěžovatel nechápe, proč bylo zahájeno řízení o omezení jeho právní způsobilosti. Protesty znalců, kolegů, lékařů, rektora univerzity, rodiny stěžovatele soud zamlčel, stejně tak posudek č. 750 znalce MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D. obsažený ve spisu, který takové jednání zcela vylučoval.
10. Asi by bylo paranoidní vidět celorepublikovou kooperaci či spiknutí při krytí nezákonné činnosti soudců a státních zástupců ve vztahu ke členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure. Nicméně z  podání nešetření těchto trestných činů a ještě závažnějších, viz http://minister -vnitra.blogspot.com/ lze odvodit, že se tak děje po celé ČR a dlouhodobě.
Děkujeme předem, že se podáním budete zabývat.
31. ledna 2016

Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady