VSZ Praha: Stížnost a odvolání Městskému soudu v Praze ze dne 3.3.2016 na nečinnost k žádosti o informace dle zákona č. 106/199 Sb. k dvojznačným rozhodnutím OS Praha 3

Stížnost Cannabis is The Cure,z.s. MS Praha na OS Praha 3 najdete ZDE

Datum: 1. března 2016
Předmět: Odvolání/stížnost.
Na vědomí VSZ Praha k trestné činnosti justice a exekutivy.
Na vědomí státní zástupci JUDr. Pětník (MSZ) a Mgr. Polák (OSZ Praha 3)Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Obvodní soud pro Prahu 3

Na vědomí  - zejména důkazní příloha (29)

Vrchní státní zastupitelství Praha


Věc: Odvolání a stížnost žalovaného proti usnesení OS Praha 3 č. j. 23 C 136/2013  ze dne 21. 1. 2016 s celkovou náhradou škody žalobci Pražská plynárenská a nákladů za celé řízení cca 150 – 200 tisíc Kč včetně exekuce

Přes opakované žádosti soudu nám do dnešního dne nebyl zaslán rozsudek, byť byl vypraven dne 22. 2. 2016!!!  Pana advokáta Ambrože jsme si nezvolili.  Škody žalobci plně uznáváme, způsobila je však svým jednáním – nečinností a ignorancí - Česká republika, konkrétně Policie ČR III, OSZ a OS Praha, což je bohatě zdokumentováno v příloze uvedených spisech u MSZ/OSZ Praha 3, Policie Praha III a OS Praha 3. Navíc není vyjasněna 100 milionová pohledávka vložená do majetku žalovaného. Viz příloha.

Datem podání je datum podatelny               Dušan Dvořák, MMCA

Příloha zaslána toliko elektronicky dne 1. 3. 2016

Příloha: Důkazy pro Policii Praha III, OSZ a OS Praha 3 (29 stran) je doložena v příloze

Ps. Dnešního dne na podatelně podala na jednání OS Praha 3 (nevydání informací) stížnost společnost Cannabis is The Cure,z, s. k zvláštním písařským chybám a jednání soudkyně Písaříkové