Rok 2005: Lidovci proti drogám před vstupem do EU v roce 2004 a po novelizaci § 29 zákona o návykových látkách