Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc dne 11.3.2016 /stížnost ze dne 4.1.2016

Stížnost ze dne 4.ledna 2016 najdete ZDE 


Podání dne 12. března 2016  - nové důkazy KSZ a NSZ Brno a Policie ČR     

Předmět: Naléhavé
Komu: podatelna podatelna@vsz.olc.justice.cz, posta@msp.justice.cz, ood@msp.justice.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, info@konopijelek.cz, olomouc@ctk.cz, radact@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, novotnym@psp.cz


Ministr spravedlnosti ČR/ Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc/Ministr vnitra ČR/Rada ČT a ČT aČTKO/ Poslanec Martin Novotný


Č.j. MSP-136/2016-OJD-DP/ č.j. 1 VZN 764/2015/č.j. MV-106071-1/KM- 2015


Věc: Žádost o vydání předběžného opatření k šetření trestních podnětů nešetřených a zakazovaných šetřit od roku 2009 do níže uvedeného data a zahájení kárného/trestního řízení s označenými soudci a státními zástupci, kteří spáchali trestné činy dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku a stížnost na nekonání Policie ČR


1.    MSp odbor dohledu: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz důkazy http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/


2.    NSZ Brno: Opětovně (ne) šetřeno. V roce 2016 rozhodnutí NSZ dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy - viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ Důkazy rovněž doloženy VSZ Olomouc v podání ze dne 10.3.2016 viz  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

3. Policejní prezidium. Opětovně nešetřeno, naposledy dne 8.3.2016 č.j. PPR-5531-1/ČJ-2016-990300, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/

Vážení pánové ministři, vážený pane vrchní státní zástupce

 


Podáváme jako poškození a zmocnění (spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik), důkaz o spáchaných zločinech, které najdete v příloze policejnímu prezidentovi, soudu a státnímu zastupitelství podepsané soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem již 11. 5. 2011 a důkaz, že Policie ČR dne 8. 3. 2016 ústy policejního prezidia opětovně sděluje, že UOOZ se (opětovně) nedopustil porušení zákona stejně jako protikorupční policie, když v příloze policejní prezidium uvádí, že zločiny níže uvedených prostějovských soudců a státních zástupců doložené i ve čtvrtém odstavci porušeného § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU není policie oprávněna šetřit a dále důkaz v rozhodnutí NSZ Brno ze dne 10.3. a 4.3 a 29. 2. 2016, které šetření odmítá přikázat ÚOOZ a dále rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 9.3.2016, které rovněž nepovažuje doložené zločiny soudců a státních zástupců za porušení zákona. Dále sdělujeme, že také GIBS od svého vzniku uvádí, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, že není oprávněna šetřit trestnou činnost policistů nešetřících doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců (analogická situace nešetření spáchaných zločinů je, jak jsme doložili na důkazech, rovněž v Praze a nešetřícím orgánem je MSZ Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3).


Žádáme vydat předběžné opatření, kterým doložené zločiny označených pachatelů z exekutivy a justice přikáže šetřit!

Krajské státní zastupitelství v Brně věc odmítá řádně šetřit trestní podnět na označené pachatele zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku za důsledky konfiskace léčivého konopí dne 3. 9. 2016 (resp. důsledky všech konfiskací ospělovských a dalších konfiskací od 20. 5. 2004)

·         12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28

·         20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8

·         1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 

·         9.3.2016 č.j. 1  KZN 1921/2016 – 8


OSZ Prostějov věc odmítá šetřit (v závorce označení pachatelé)

·         14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)

·         9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)

·         2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)

·         29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)

·         7.3.2016 č.j. ZT 397/2015-72 (Černík) 


KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opakovaně)

·         9.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10

·         OSZ Olomouc (30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8)  


Děkujeme předem za sdělení, jaká jste přijali opatření a zda nám vyhovíte

Dne 12. 3. 2016 


Art Language Factory,o.s., IČO: 227 24 303, Josef Pospíšil, McA, jednatel - viz video

Přichystalova 180/14, 779 00  OLOMOUC

Příloha - doložení podání 


Ministerstvo spravedlnosti

Věc: Naléhavé

Evidenčním číslo: 04c730d7-a0bc-450c-b715-90fdf5f7a35f

Běžné číslo: 13605/2016

Dne: 12. 03. 2016

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší soud

Věc: Naléhavé

Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d

Běžné číslo: 2745/2016

Dne: 12. 03. 2016

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Nejvyšší státní zastupitelství

Věc: Naléhavé

Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb

Běžné číslo: 3564/2016

Dne: 12. 03. 2016

Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
 

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14


Art Language Factory,o.s., IČO: 227 24 303. Poštovní adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Naléhavé
Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc
Č.j. 1 VZN 764/2015

Věc: Trestní/Kárný podnět na níže uvedené státní zástupce a stížnost na opětovné nešetření trestního podnětu na státní zástupce a soudce OSZ a OS Prostějov za spáchání zločinů proti lidskosti od roku 2009 dle řady ustanovení §§ 401 a 149 trestního zákoníku (u VSZ bylo odloženo pod č.j. 1 VZN 731/2009/NSZ č.j. 1 NZN 2616/2010), u uvedených dokonce v odstavci 4 § 149 TZ, což ode dne 11. 5. 2011 doložil všem stupňům exekutivy a soudů i soudní znalec MUDr. Radek Matlach, důkaz zde  http://vlada-cr.blogspot.com/

 
Označení podezřelí soudci a státní zástupci

OSZ Prostějov: Státní zástupci Černík, Bártlíková a Kezniklová
OS Prostějov: Soudci Vrchová, Pluskalová a Otrubová s vědomím a podporou a napomáháním od předsedů soudu Váni a Vrtěla.


Citace z podnětu z 11. 5. 2011: „V důsledku jednání prostějovských orgánů zemřeli, byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizování nevinní lidé“.  Jako zabití (umučení) pak byli označeni Petr Kodym a Olga Novotná. Že vedoucí výzkumu Dušan Dvořák dokáže úspěšně léčit cannabisterapií diabetickou nohu před amputací (10 tisíc amputací ročně!) doložil již v roce 2008, viz další aktivní dovolání a ústavní stížnosti s důkazy vědomě mylných rozhodnutí Nejvyššího a ústavního soudu ČR na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ a NSZ na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

 
Fakta: Více než 15 marných žádostí o policejní ochranu od roku 2009. Pouze v Ospělově 6 konfiskací majetků výzkumného programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), cca 1 tuna léčivého konopí a cca 50 kg produktů konopí. Dne 2. 9. 2015 natočili onkologičtí nemocní členové výzkumu a dobrovolníci Art Language Factory,o.s. filmový dokument Onkologičtí konopí kriminálníci, který je zdarma ke shlédnutí  na You Tube. Dne 3. 9. 2015 na opětovný příkaz označeného pachatele SZ Černíka z OSZ Prostějov a se souhlasem označené podezřelé pachatelky soudkyně Vrchové z OS Prostějov proběhla 6. konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově. Dne 10. října 2016 byl podán opětovně podrobný trestní podnět, který policie odmítla vyšetřovat – bez odůvodnění jako vždy odložila (č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516). Všechny důkazy včetně opakovaného odmítavého rozhodnutí věc šetřit od protikorupční policie (č.j. OFK-580-6/ČJ-2016-250001- TR), GIBS (č.j. GI-P-85-6/2016) a UOOZ (č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR) v roce 2016 jsou doloženy oscanované i s čísly jednacími zde http://dukazy.blogspot.com/  

OSZ Prostějov shledává šetření zločinů vždy za nedůvodné – reakce označených pachatelů jsou doloženy pod č.j.
·         14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)
·         9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)
·         2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)
·         29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková) 


  Toto nezákonnou činnost kryje a napomáhají státní zástupci  OSZ Olomouc (2015, SZ Petříková)
·         30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8 


  Toto nezákonnou činnost kryje a napomáhají státní zástupci  KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opětovně – opakovaně i v jiných kauzách)
·         19.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10 


  Toto nezákonnou činnost kryje a napomáhá především KSZ Brno (SZ Hojdovcová, opětovně)
·         12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28
·         20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8
·         1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 

Stížnosti ministru spravedlnosti na výše uvedené nekonání a nešetření trestních podnětů ani nevyšším státním zástupcem (č.j. 6 NZN 1066/2016) jsou šetřeny pod č.j. MSP-133/2016-OJD-DOH/3, viz  http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/


Přílohy – důkazy:

·         Opětovný trestní podnět pana Dvořáka na SZ Černíka, nyní z 12. 4. 2012

·         Stížnost Ateliér ALF,o.s. a Cannabis is The Cure,z, s. ministru spravedlnosti ze dne 3. 3. 2016

·         Protest advokáta pana Dvořáka ze dne 1. 3. 2016 na prostějskou policii a machinace s podvodně jednajícími znalci píšícími zfalšované posudky (Hosák)

·         Důkazy zločinu včetně stanovení znalce: Výpověď pana Dvořáka policii dne 8. 3. 2015

V Olomouci dne 10. 3. 2016                         Josef Pospíšil, McA

Souhlasí s podáním

Mgr. Ivan Chalaš