Rok 2016: VSZ v Praze a Olomouci k nešetreným zločinům, trestným činům, přečinům a přestupkům

VZS Olomouc 

 

 

 Napadané rozhodnutí KSZ Olomouc ze dne 5.4.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-14 najdete ZDE

 


Alibistickou reakci VSZ Olomouc ze dne 30.3.2016 č.j. 1 VZN 702/2013 na doložené spáchané zločiny a jejich nešetření od roku 2009, resp. 2005 najdete ZDE  Jde o reakci na podnět Vrchnímu SZ od zřizovatele Edukativní konopné kliniky, kde je doloženo, že zločiny nikdy neprojednal ani Evropský soud pro lidská práva, Ustavní soud, Nejvyšší soud, ani Nejvyšší státní zastupitelství, VSZ a MSZ Praha, KSZ Brno/Olomouc, OSZ Olomouc/Prostějov – důkazy najdete ZDE  Poznámka: Olomoucký vrchní SZ JUDr. Ivo Ištván, PhD. (dne 21.12.2015 č.j. SIN 304/2015) opět lže : Zločiny soudců a státních zástupců OS a OS Prostějov projednal Nejvyšší soud ČR a KSZ Brno se v rozhodnutí nemýlí (!!!)důkaz lživého jednání VSZ najdete ZDE 

 
·         

 

VSZ Praha


·         Vrchnímu SZ od zřizovatele Edukativní konopné kliniky: Zločiny soudců a státních zástupců OS a OSZ Praha 3 a MSZ Praha nutno podrobit přezkumu (kárnému/tresnímu šetření) v podáních ze dne 1) 31.ledna 2016 a 2) 3.3.2016  – důkazy najdete ZDE   

I.
Podklady pro rozhodnutí VSZ v Praze o podnětu ze dne 21.3.2016 na podatelně VSZ na kárné šetření se státních zástupců a soudců OS OSZ Praha 3 a a OSZ Praha 1 a MZS Praha jako spolupachatelů zločinů, které vědomě kryjí . 

1) Rozhodnutí MSZ Praha ze dne 9.3.2016 č.j,. 3 KZN 1048/2015-125 přezkoumávající rozhodnutí OSZ Praha 3 dne 22.1.2016 č.j. 3 ZN 83/2012-110 a SIN 5/2016 - 9 dne 10.2.2016 najdete ZDE 

2)   Rozsudek OS Praha 3 ze dne 21. 1. 2016 odmítaný vydat žalovanému zřizovateli Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,o.s.) najdete ZDE a stížnost Ateliér ALF,o.s. ze dne 21.3.2016 premiérovi Vlády ČR najdete ZDE 

3)   Rozhodnutí  MSp ze dne 18.3.2016 č.j. MSP-326/2016-OSV-OSV uvádějící, že OS Praha 3 stížnost na průtahy žádosti o informace na protichůdné informace k podezřelé soudkyni Písaříkové nevydal k odvolacímu orgánu (MSp) ani po 15 dnech od podání stížnosti na podatelně OS Praha 3 dne 3.3.2016  najdete ZDE včetně žádosti o infornace/stanovisko