Vrchní soud v Praze a Vrchní státní zastupitelství v Praze dne 23.11.2016

Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 266 70 232, sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, korespondenčně pouze na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Vrchní soud v Praze            a        Vrchní státní zastupitelství v Praze

Naléhavé k č.j 11 To 96/2016  a VSZ č.j. 1 ZN 174/2016 (trestní podnět č. 1/8), 1 VZN 2639/2016 a 6 SPR 112/2016

- zasláno s přílohami emailem a následně pouze VS v Praze datovou schránkou předsedy Cannabis is The Cure, z.s.  bez příloh - 

Věc: Stížnost na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 22.11.2016 č.j 11 To 96/2016 učinit odvolací řízení dne 29.11.2016 neveřejné spojená s urgentní žádostí o vydání informací ze strany VS v Praze zaslaných k tomuto řízení k určení účastníka řízení a další věci dne 9.11.2016, na něž VSZ reagovalo nesmyslnou výzvou dne 14.11.2016 č.j SIN 70/2016, neboť je pro stížnost klíčové vědět, zda budeme přizváni do trestního řízení jak poškození/obvinění nebo budeme v jiném postavení

1. Uvedeným rozhodnutím soudu učinit odvolací řízení neveřejné a navíc bez vyjasnění naší účasti jako účastníka řízení je hrubě porušeno také naše základní právo garantované Listinou základních práv a svobod uvedené v článku 38 odst. 2, citujme " Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem." Není žádný důvod věc tajit a neprojednat v řádném soudním řízení, jehož součástí je odvolání a nová argumentace a důkazy, které žádáme  projednat veřejně, abychom se mohli vyjádřit. 

2. S ohledem na fakt, že advokáti manželů Kočířových do dnešního dne nedodali soudu nové důkazy netrestnosti manželů Kočířových vyplývající z nadřazeného práva OSN a EU a judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvoru a také trestního zákoníku v §§ 28 a 31,odst. 1, žádáme o právní ochranu manželů Kočířových od VSZ a VS Praha 

3. Žádáme opakovaně, aby byla nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. vedena jako účastník řízení, protože třetina škody způsobená státními orgány je v majetku dané nevládní organizace a tato se opakovaně marně domáhá být účastníkem řízení, viz výzva VSZ v Praze ze dne 14.11.2016 č.j SIN 70/2016.
4. Domníváme se, že věc č.j 11 To 96/2016 nemůže být projednána a rozhodnuta dříve než VSZ v Praze řádně zdůvodní,na základě jakého zákonného předpisu VSZ nepřikáže NCOZ či jinému specializovanému útvaru policie dát naprosto závazný příkaz vyšetřit zločiny spáchané orgány činnými v trestním řízení osobám léčícím se konopím a věc pak samo nedozoruje, když toto všechny stupně nižších státních zastupitelství (nejen) v Praze odmítají udělat, stejně tak policie - viz v příloze doložené trestní podněty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze ze dne 11.5.2011 a 14.5.2016 -, což VSZ v Praze vede v roce 2016 pod č.j. 1 ZN 174/2016 (trestní podnět č. 1/8) a 1 VZN 2639/2016. Přestože Kočířovi nebyli jednáním OČTŘ zabiti, zmračeni a umučeni, jako se stalo členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), škody na zdraví, které jim trestní řízení způsobilo jsou celoživotní. 

5. Žádáme do spisu  č.j 11 To 96/2016 doložit také v příloze uvedené předběžné otázky Soudnímu dvoru, rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze dne 14.3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 9.11.2016 č.j. MV 139179-3/ KM-2016 a rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu dne 21.4.2016 č. j. Zin 38/2016 dokládající další důkazy netrestnosti jednání a neviny manželů Kočířových. 

Děkujeme a jsme s pozdravem "Konopí je lék, nikoliv prekurzor"

Dne 23.11.2016 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady