Vrchní státní zastupitelství v Praze

11 To 96/2016
1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016
6 SPR 112/2016 a 9 SPR 220/2016


Reakce na výzvu č.j. 9 SPR 220/2016 – 26 ze dne 30.11.2016

Sděluji v zákonné lhůtě 5 dnů k mému obsáhlému podání ze dne 26.11.2016, že všechny tyto ústavnímu soudu primárně adresované dokumenty jsem skutečně odeslal a oprávněně žádám přiřadit všechny zaslané dokumenty k trestnímu řízení u VSZ a VS v Praze vedené pod č.j 11 To 96/2016 a trestním podnětům VSZ č.j.1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 a sdělit vše potřebné k č.j. 6 SPR 112/2016, kdy stěžuji na VSZ nevydání žádaných informací a realizaci uzavřeného trestního řízení a hlavního líčení (odvolací) a nehájení poškozených státními zástupci VSZ v Praze v řízení č.j 11 To 96/2016 dne 28.11.2016

Dne 30.11.2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.
Předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.