Vrchnímu státnímu zastupitelství a soudu v Praze dne 19.1.2017

x
x
x


x
x
x
x


x
x
x